BAŞKAN KİMYECİ; TEMEL VE ÖNCELİKLİ SORUNLARIN BİRAN ÖNCE ÇÖZÜME KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Hatay Büyükşehir Belediyesince Düzenlenen Stratejik Plan Revizyon Çalıştayı’na Katılım Gösteren Başkan Kimyeci, İlimizin Temel Sorunları ve Çözüm Önerilerine Dair Önemli Açıklamalarda Bulundu.

BAŞKAN KİMYECİ; TEMEL VE ÖNCELİKLİ SORUNLARIN BİRAN ÖNCE ÇÖZÜME KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce Ottoman Otelde düzenlenen ‘Stratejik Plan Revizyon Çalıştayı’na katıldı.

Çalıştay’da söz alan Başkan İsmail Kimyeci, içme suyu, imar, trafik, otopark, Asi Nehri, arıtma tesisi, alt yapı, hizmet planlaması ve yol gibi ilimizin temel sorunları ve çözüm önerilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Kimyeci şöyle dedi;

“Tabi biz bir sunum dinledik. Ama biz buraya sadece bir sunum dinlemeye gelmedik. O yüzden söz almak istedim, bu tespitlerimizi Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının toplantının sonuna kadar kalıp dinlemesini arzu ederdim. Ama Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı toplantı henüz bitmeden maalesef salondan ayrıldı. Hatay’ın geleceği olan projelerle ilgili, stratejik planda yapılması gereken revizede kurumumuzun görüşlerini de dile getirebilmek, bu noktada yatırımların daha sağlıklı bir şekilde,başta Antakya’mız olmak üzere Hatay’ımızın bütününde yapılmasını öncelikli olarak düşündüğümüz için buradayız.

SU SORUNU

Başta Antakya’mız olmak üzere devamlı ve temiz bir şekilde içme suyu maalesef şehrimize dağıtılamıyor. 2014’ten bu yana maalesef mahallelerimizde günlerce, haftalarca hatta bazen aylarca susuzluk problemi yaşanıyor. Hatta son süreçte maalesef musluklardan çamurlu su akmasına bile şahit olduk. Hatta Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı da birçok ortamda 450’in üzerinde noktada mikrobun su şebekelerine karıştığından bahsetmişti. Dolayısıyla içme suyu konusunun detaylı bir şekilde ele alınıp, çözüm üretilip gerekenin yapılması lazımdır. Bu konudaki bugüne kadar uyarılarımız, önerilerimiz maalesef dikkate alınmıyor, bu konuyu el birliği ile biran önce çözme zaruretimiz var. Temiz, kaliteli ve içilebilir bir suyu ve musluklarda devamlı akacak bir şekilde bütün teknik eksikliklerin biran önce giderilmek suretiyle gerçekleştirmek zarureti vardır. Su konusu Hatay’ın öncelikli meselelerinden ve acil çözüme kavuşturulması gereken konuların başında gelmektedir.

İMAR SORUNU

İkinci temel konu İmar meselesidir. Zaten anketlere de yansıdığını gördük. Kentleşme ile ilgili bir problem olduğu kayıtlarda gözüküyor. Büyükşehir yasası gereği, 2 yıl içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı düzenlemelerinin teknik olarak yapılması bir zaruret. Ancak şu ana kadar Hatay Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayı sonuçlandıramadı. Şu anda ben Antakya Belediye Başkanı sıfatıyla 1/5000 nazım imar planı revizyon planına başlandı mı? Sağlıklı bir şekilde bilgi alamıyorum. Sadece halı hazır projelerin çizilmesi ile ilgili çalışma olduğunu biliyorum. Bu süreçte bizimle herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı. 1/5000 nazım imar planı Antakya’mızın gerek merkez, gerekse merkeze bağlı 12 tane belde belediyesi ve bağlı köylerin oluştuğu önemli bir şehir. 95 Mahallesi var. Dolayısıyla imar bütünlüğü açısından yapılacak 1/5000 imar revizyon planında neresi konut, neresi sanayi tesisi, neresi turizm alanı, neresi yaşamı ilgilendiren diğer mekânsal alanların belirleneceği önemli bir çalışma. Burada diğer katılımcı belediye başkanlarımızla yaptığımız sohbette de öğrendim ki, bu konuda onlarında görüşünün alınmadığını öğrendim. Bu durum son derece sakıncalı. Çünkü bizlerin ilçe belediyeleri olarak şehrimiz adına öncelik araz eden bu konuyla ilgili muhatap alınmamız oldukça büyük önem arz ediyor. Zaten bu da yasal bir zorunluluktur. Ama yasal bir zorunluluk olmasına rağmen maalesef şu ana kadar herhangi bir resmi bir bilgi alabilmiş değiliz. Eğer bizler bu sürece dahil edilirsek hem planlama noktasında düşüncelerimizi önerilerimizi, ifade ederiz, hem de Büyükşehir Belediye Meclisinde konu hızlı bir şekilde geçer bir önemli ayağı da 1/5000 nazım imar planı hazırlandıktan sonra 1/1000 uygulama planlarını da ilçe belediyeleri hazırlayacak eş zamanlı bir şekilde bu sorun süratle çözülür. Böylelikle şehrimizin çarpık kentleşmesi önlenmiş olur, vatandaşlarımızın sahip oldukları gayrimenkul ve yatırımlarla ilgili daha sağlıklı bir değerlendirme yapmaları konusunda imkân sağlamış oluruz.

TRAFİK SORUNU

Başta Antakya’mız olmak üzere trafik sorunumuz mevcut. Bu konuda Antakya girişinde Kavaslı mevkiinde battı çıktı projesi yapılıyor. Temel atma törenine bizde icabet ettik. Tabi bu hizmet önemli, ama yetmez. Akışkanlığı sağlama noktasında tüm arterlerde düğüm noktalarında hızlı bir çalışma ile trafiğin düzene alınması gerekiyor.

İkinci ayakta da otopark sorununun gerek yüzeyde gerekse çok katlı otoparklar yapmak sureti ile gereken hizmet ve projeler üretilmelidir.

ASİ NEHRİ SORUNU

Ankette görüldüğü gibi Asi Nehri’nin bugünkü hali temel problemlerin başında görünüyor. Vatandaşlarımız bu durumdan son derece rahatsız. Bu görev benim görevim değil deyip işin içinden çıkmak doğru değil. Sağlıklı bir bakışta değil. Yasa ve mevzuatlara uyup gerçeklerden kaçmadan bu problemin hızlı bir çözümünü el birliği ile ve diyalog içerisinde yapmak gerekir. Bu noktada birinci görev Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin. Asi Nehri probleminin özünde ise kanalizasyon sularının, evsel ve sanayi atıklarının, çaylara, derelere, oradan da Asi Nehrine akma sorunudur. Burası açık bir fosseptik yatağı şekline gelmiştir. Sivrisinek ve haşere yuvasına dönüşmüştür. Bununla ilgili al yapı konusunu hızlandırmak gerekiyor. Şu anda başlandı, hızlı bir şekilde pis suyun akmasını sağlayacak hizmetler yapılana kadar en azından açık bir dere gibi Asi Nehri yatağına akmasının engellenmesi ve gereken koordinasyonu sağlanarak bir miktar temiz suyun Asi Nehri yatağına bırakılması lazım. Bununla birlikte arıtma tesisi konusu çok önemli. Artık söylemden eyleme geçilmesini bekliyoruz. Projeler hazır deniliyor, ama 2,5 yıl geçti az konuşup çok iş yapmak gerekiyor.

İLÇE BAZINDA HİZMET PLANLAMA SORUNU

Ödenekler tüm ilçelerin nüfusu oranında dikkate alınarak hizmetin dengeli bir şekilde ilçeler arasında planlanması gerekiyor. Bu konuda büyük bir ihmal var. Bununda biran önce düzeltilmesini bekliyoruz.

YOL SORUNU

Yasa gereği bağlantı yolları Büyükşehirin sorumluluk alanında. Bunların hızlı ve etkin bir şekilde gündeme alınarak yapılması gerekiyor.

Maalesef 2,5 yıl geçti daha tespit, araştırma, inceleme, çalıştay bu tip meselelere fazla zaman ayırıp işi zamana yaymak sureti ile nerdeyse 5 yıl bitmiş olacak. Halen sorunlar tespit edilmemişse, vatandaşımızın çoktan tespit ettiği ve bilinçli olduğu konuları defalarca anket ve benzeri gereksiz formalitelere takılarak zaman kaybı yaşanırsa çözüm için çalışmaya zaman kalmaz. Hızlı bir şekilde öncelikler belirlenerek çözüm yoluna gidilmelidir. Yani bir hasta var, trafik kazası olmuş kanaması da yüksek, vücudunda kırıklar var, Biz bu hastanın kaşındaki basit bir yara ile ilgileniyorsak kanamayı durdurma noktasında acil tedbir almıyorsak, hizmetlerin önceliği ile ilgili planlamalarımızı düzenli ve sağlıklı yapmayıp, sadece estetik ve göze görünen şeyleri öne çıkartıp temel ihtiyaçları göz ardı ediyorsak, bu işleri sağlıklı ve dengeli yapmamız mümkün değil.”

 

 

Foto Galeri
  • BAŞKAN KİMYECİ; TEMEL VE ÖNCELİKLİ SORUNLARIN BİRAN ÖNCE ÇÖZÜME KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
  • BAŞKAN KİMYECİ; TEMEL VE ÖNCELİKLİ SORUNLARIN BİRAN ÖNCE ÇÖZÜME KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

[ BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ ]