DEMOKRASİ NÖBETİ 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE PARKI 07.08.2016

[ BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ ]