DEMOKRASİ NÖBETİ 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE PARKI 08.08.2016

[ BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ ]